• माळेगाव, ता. लोहा, जिल्हा. नांदेड.
  • +९१ ८६ ९८४८ ७६१८
  • skyastech@gmail.com

आरती

जेजुरगड पर्वत शिवलिंगाकार |
मृत्युलोकी दुसरे कैलास शिखर |
नाना परिची रचना रचिली आपार |
तये स्थळी नांदे स्वामी शंकर || १ ||
जयदेव जयदेव जय शिव मार्तंडा |

अरि मर्दन मल्लारी तूची प्रचंडा ||
मणीमल्ल दैत्य प्रबळ तो झाला |
त्रिभुवनी त्याने प्रलय तो मांडला |
नाटोपे कोणास वरदे मातला|
देवगण गंधर्व कापती त्याला || २ ||
जयदेव जयदेव जय शिव मार्तंडा |

चंपावष्ठी दिवशी अवतार धरशी |
मणीमल्ल दैत्याचा संहार करशी |
चरणी खड्गे वर्मी स्थापिसी |
अंती वर देऊन दैत्या मुक्ती तू देशी || ३ ||
जयदेव जयदेव जय शिव मार्तंडा |

मणीमल्ल दैत्य नामे मल्लारी |
देवा संकट पडले राहे जेजुरी |
अर्धांगी म्हाळसा शोभे सुंदरी |
देवा ठाव मागे दास नरहारी || ४ ||
जयदेव जयदेव जय शिव मार्तंडा |

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys