• माळेगाव, ता. लोहा, जिल्हा. नांदेड.
  • +९१ ८६ ९८४८ ७६१८
  • skyastech@gmail.com

मार्ग

महाराष्ट्रातील जिल्हा नांदेड, तालुका लोहा. लातूर-नांदेड रस्त्यावर माळेगाव आहे.

नांदेड - माळेगाव अंतर - ५७ किमी.

लातूर - माळेगाव अंतर - ९२ किमी.

परभणी - माळेगाव अंतर - ८२ किमी.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys